mandag 24. mai 2010

Voss Camping

I voss våknet vi til en lett overskyet men fin dag med ok temperatur, men vinden var med og forsuret det.
Kjørte ferga fra Bruravik til Brimnes og langs sørfjorden, forbi Lofthus og gjennon Odda, forbi Låtefossen og ned brattlandsdalen. Så det blei det en rundtur av det heila.
Granvinelvi drenerer fjellområdene sør for Raundalen i Vossovassdraget. Elva renner ut innerst i Granvinfjorden som er en smal fjordarm i indre del av Hardangerfjorden.
Riksveien mellom Granvin og Voss følger vassdraget.
Skjervefossen har en stor landskapsestetisk verdi bl.a. på grunn av sin beliggenhet nær hovedveien. Fra de åpne flatene i høyfjellet i nord renner sideelver ned til dalbunnen. Den største er Skorvo som renner ut ved Spildo.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar